Животна средина

Експертиза за истражување и развој во животната средина

Ние во ИЕГЕ веруваме дека истражувањат во животната средина треба да ги унапредат социјалните цели за заштита на животната средина за сегашните и идните генерации. Исто така, истражувањата може да помогнат да се обнови животната средина и да се управува со нашите ресурси на начин што ќе промовира одржливо користење на животната средина, економски аспекти и социјална правда.

Дел од нашите истражувачки теми во оваа област вклучуваат:

  • Загадување на воздухот
  • Животна средина и здравје
  • Храна и земјоделство
  • Фосилни горива
  • Глобално затоплување
  • Живеалишта и биодиверзитет
  • Демографија и животна средина
  • Нуклеарна енергија
  • Отпад
  • Загадување на водите

За повеќе информации за Истражување и развој во животната средина, контактирајте нè на +389 2 3091 931 or email us atinfo@iege.edu.mk