Вредности и принципи

Вредности и принципи

dashboard-favicon-32x32  Вредности

Извонредост –Посветени сме на постигнување на највисоките стандарди на професионализам, перформанса и етичко однесување и се стремиме кон совршеност и квалитет во сè што правиме.

Иновации– Ние сме во постојана потрага по иновативни начини за подобрување на нашите перформанси и создавање вредност за нашите клиенти, партнери, акционерите, животната средина и заедницата. Ние ќе создаваме, дизајнираме, проектираме и извршуваме решенија кои ја подобруваат човечката продуктивност и ќе ја користиме технологијата за унапредување на индустријата преку општествено одговорни практики.

Креативност – Ние сме отворени, ги прифаќаме новите можности и го прилагодуваме нашето однесување и пристап за постигнување на најдобри резултати.

Соработка –Обезбедуваме размена на знаење, идеи и експертиза помеѓу академската и бизнис заедницата.

Одговорност – Ги прифаќаме нашите индивидуални и тимски одговорности и ги исполнуваме нашите заложби. Ја преземаме одговорноста за нашата перформанса во сите наши одлуки и акции.
 

 

dashboard-favicon-32x32  Принципи

Академија–ние работиме во тесна соработка со академскиот сектор, бидејќи тие го обезбедуваат знаењето потребно за нашите програми и обуки за доживотно учење и соработуваме на мулти-дисциплинарни истражувачки проекти.
 
Партнери од приватниот и јавниот сектор –
посветени сме да работиме заедно со нашите партнери, кои придонесуваат со своето искуство потребно за широк спектар на програми и обука за доживотно учење и мулти-дисциплинарни истражувачки проекти. Заедно можеме да направиме промени во нашите заедници.
 
Студенти– бараме вредни студентите кои би сакале да посветено да работат на соодветни истражувачки проекти или да учествуваат во нашите програми за доживотно учење.
 
Клиенти –
мотивирани сме да обезбедиме одлични консултантски услуги за нашите клиенти и позитивно да делуваме во нивните дејности.
 
Заедница –
посветени сме во инвестирање во иднината на нашите следни генерации преку обезбедување на знаење и искуство потребни за подобар живот.
 
Животната средина –
го разбираме значењето на одржливоста и насочени сме да го имплементираме овој аспект во сите наши проекти и имплементираме стратегии за минимизирање на ризик.
 
Организациски императив –
гарантираме дека сите наши одлуки ги земаат предвид интересите на нашите стеикхолдери и обезбедуваме највисоко ниво на поврат на инвестициите од активностите на кои работиме.