Визија и мисија

Визија и мисија

dashboard-favicon-32x32  ВИЗИЈА

Нашата визија е да бидеме успешно препознани како национален, регионален и меѓународен центар на извонредност за спроведување на научни истражувања и развој, образование и консултантски услуги. Ние ќе бидеме спој помеѓу академската и бизнис заедницата, и сите наши програми и активности ќе помогнат да се обезбеди благосостојбата на идните генерации.

dashboard-favicon-32x32  МИСИЈА

Со колаборативно партнерство за зголемување на истражувачкиот и иновативниот потенцијал на човечкиот капитал со цел остварување на додадена вредност и конкурентска предност кај институциите.