Управен одбор

Управен одбор

Управниот одбор на ИЕГЕ е одговорен за целокупното управување на Институтот, вклучувајќи етичко однесување, стратешката ориентација, воспоставување политики и цели и следење на постигнатите цели, оптимизирајќи ја перформансата на Институтот и максимизирајќи ја вредноста на акционерите.

Одборот имаат воспоставено сеопфатна рамка за креирање на политики, управување и одговорност.

Ако сакате да стапите во контакт со Управниот одбор на ИЕГЕ, ве молиме пратете порака на info@iege.edu.mk