Партнери

Партнери

Стратешкото партнерство и сојузништво е основата на нашиот успех, бидејќи нуди за вклучените страни конкурентска предност и можности за постојани подобрувања преку пристап до широк спектар на ресурси и експертиза. Нашата визија е да соработуваме со партнери на бројни проекти и да развивиеме и одржуваме долгорочни деловни односи со истите кои ја делат нашата мисија, проектните цели и задачи.

Ние соработуваме со следниве партнери:

 

ministerstvo_za_kultura.001                                                        животна средина

 

стопанска комора                                                  komoraoai-logo-full_bold

 

                             

 

                                                

 

Градежен                                           економски

 

UA RUHR                                           

 

 

AACHEN                                             

 

 

perfect project                                   

 

 

                                                                

 

 

                                             hrvoje pozar

 

We are also interested in establishing new mutually beneficial relationships with partners both domestically and internationally. If you would like to discuss potential partnership opportunities, please feel free to contact us at info@iege.edu.mk