Организациона структура

Организациона структура

Нашите луѓе

Нашите талентирани и посветени вработени заземаат централно место во се што работиме. Тие ни овозможуваат да обезбедуваме врвни услуги за нашите клиенти и партнери во областа на научното истражување и развој, образование и консултантство.

Нашиот успех во Институтот зависи од успехот на нашите луѓе.

Нашата организациона поставеност