Експертиза

Нашата Експертиза

Консултантите во ИЕГЕ имаат многу години искуство во врвниот менаџмент и можат да обезбедат поддршка за претпријатијата и јавниот сектор, како и организациите на национално, регионално и меѓународно ниво. Нивниот пристап е многу различен од конвенционалните консултантски услуги, бидејќи тие работат заеднички со цел да развијат решенија и се фокусираат на трансфер на знаење, како и обезбедување бизнис резултати.

Обука и сертификација во Global DISC

ИЕГЕ нуди обука и сертификација во Global DISC. Global DISC е ICF акредитиран, мулти-наградуван модел на однесување, дизајниран да го отклучи индивидуалниот и групниот потенцијал. Global DISC ја комбинира практичноста на стандардниот DISC-модел со најновите психолошки согледувања на глобалниот начин на размислување за да ги сруши бариерите во и меѓу луѓето.

Global DISC им помага на компаниите да ги задржат своите најдобри вработени и да привлечат нови таленти преку Интелигентното глобално лидерство на начин на кој тие се чувствуваат вредни, разбрани и способни да ги претворат своите разлики во синергија.

Погледнете го видеото и контактирајте не за повеќе информации.

 

Нашите подрачја на експертиза:

  • Информатика
  • Архитектура, урбанизам и планирање
  • Енергетика
  • Градежништво и управување со вода
  • Индустриско инженерство и менаџмент
  • Компјутерски техники и информатика
  • Животна средина
  • Економија и Маркетинг
  • Менаџмент
  • Право и политики

 

Работењето со нашите искусни консултанти е гаранција дека ќе добиете објективни совети и помош, соодветни препораки и имплементација на корисни решенија.

За повеќе информации, контактирајте ги нашите консултанти на +389 2 3091 931 или на info@iege.edu.mk.