Корпоративна одговорност

Општествена одговорност

ИЕГЕ одржува високи стандарди на етика и интегритет и е пример за добро управување. Работи со пет клучни цели во областа на одржливоста и одговорноста:

  • Да се зголеми истражувачкиот профил на ИЕГЕ за деловна етика и одржливост
  • Да се изучуваат принципите за одржливост во сите образовни програми
  • Да се искористат надворешните можности за ангажираност кои придонесуваат за одржливо општество
  • Да се намали влијанието на ИЕГЕ врз животната средина
  • Да се одржуваат високите етички стандарди во управувањето со истражувањата и образованите програми

 

ИЕГЕ исто така е горд да најави дека ги прифати десетте принципи и се приклучи на United National Global Contact. За повеќе информации, посетете www.unglobalcompact.org