Истражување

Истражување и развој

Ние во ИЕГЕ знаеме дека успешните научно-истражувачките активности кои ќе одговорат на очекувањата, мора да се транспарентни и во согласност со организациската визија, цели и стратегии. ИЕГЕ во соработката со други организации, извршува научно-истражувачки активности и се стреми кон стратешки и функционални пристап, кој ги идентификува менаџмент функциите, процесите, партнерствата, алатките и методите за мерење.

Со цел да ги зголеми своите истражувачки капацитети, научно-истражувачки активности и технологија, ИЕГЕ склучува партнерства со други истражувачки организации. Размената со слични организации, гарантира остварување на взаемна корист и овозможува ИЕГЕ континуирано да ја развива својата научно-истражувачката дејност.
За било какви прашања од областа на истражување и развој, Ве молиме контактирајте нè на +389 2 3091 931  или на info@iege.edu.mk