Градежништвото

Експертиза за истражување и развој во градежништвото

ИEГЕ спроведува базични научни истражувања и проектни истражувања во градежништвото во соработка со нашите партнери во индустријата и јавниот сектор.

Работиме и истражуваме актуелни проблеми и прашања од секојдневниот живот, и секоја иницијатива за истражување е втемелена во една или повеќе од нашите истражувачки области во градежништвото, кои се тесно поврзани со програмите на Индустриски докторати. Дел од нашите истражувања во областа на градежништвото се:

  • Технологија и управување со градење
  • Животна средина и водни ресурси
  • Геотехника
  • Конструкции
  • Патишта и железници

ИЕГЕ има пристап до одлична лабораторија и технолошки капацитети за поддршка на истражувањата во градежништвото. Лаборатории се акредитирани во согласност со ISO 17025 процедурите.

За повеќе информации за нашите активности за Истражување и развој во градежништвото, контактирајте нè на +389 2 3091 931 or email us at info@iege.edu.mk