Енергија

Експертиза за истражување и развој во енергетиката

Во ИЕГЕ спроведуваме релевантни истражувања и анализа на политиките со цел да им се помогне на лидерите и се зголеми информираноста при донесување на одлуки за енергетските ресурси. Нашата работа насочена кон разбирање на сегашноста, обликување на иднината, земајќи ја предвид меѓународната димензија на оваа област.

Поголемиот дел од нашите истражувачи активности се во следниве области:

  • Енергетска ефикасност
  • Гас
  • Обновлива и чиста енергија
  • Транспорт

За повеќе информации за нашите активности за Истражување и развој во енергетиката, контактирајте нè на +389 2 3091 931 or email us at info@iege.edu.mk